Betygsinformation

Information om betyg

Prövning

Du som går i årskurs 3 har möjlighet att höja dina betyg genom att göra en betygshöjande prövning. En betygshöjande prövning inne-bär att man läser in en hel kurs på egen hand och sedan redovisar sina kunskaper för en lärare. Prövningen äger rum veckan efter studentexamen. Om du vill göra en betyshöjande prövning skall du anmäla dig hos Maria Ljunghög på expeditionen senast 15 maj. Blankett finns på expeditionen. När du anmäler dig skall du på samma gång betala 500:-, som är avgiften för prövningen. När du fått reda på vilken lärare som kommer att examinera dig tar du själv kontakt med henne/honom.

Gymnasieexamen

För att få högskoleförberedande examen ska du ha betyg från en utbildning som omfattar 2 500 poäng, varav godkända betyg i 2 250 poäng. I de godkända betygen ska, förutom ett godkänt gymnasiearbete, följande kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • engelska 5 och 6
  • matematik 1b eller 1c

För att få yrkesexamen ska du ha betyg från en utbildning som omfattar 2 500 poäng, varav god­kända betyg
i 2 250 poäng. I de godkända betygen ska, förutom ett godkänt gymnasiearbete, följande kurser ingå:

  • svenska/svenska som andraspråk 1
  • engelska 5
  • matematik 1a
  • programgemensamma kurser om 400 poäng

Sök upp din studievägledare så får du mer information.

Om du inte lyckas uppfylla kraven för gymnasieexamen så får du ett studiebevis istället för ett examensbevis.