Fuskpolicy

Kunskapskällans fuskpolicy

Kunskapskällan ser mycket allvarligt på alla former av fusk och plagiat. Du ansvarar för det du sätter ditt namn på, och du ska kunna stå för din kunskap och vara värd de betyg du får. Som studerande måste du vara medveten om att fusk får konsekvenser och vilka dessa konsekvenser är.

Vad är fusk och plagiat?

Fusk är att i provsituationer använda sig av otillåtna hjälpmedel, som t ex böcker, anteckningar och mobiltelefon, samt att otillåtet samarbeta vid individuella uppgifter.
Fusk är att i inlämningsuppgifter använda sig av otillåtna metoder, t ex kopiera eller skriva av någon annans text, helt eller delvis, i din egen text utan att ange källan, så att det framstår som att du skapat texten själv, ett så kallat plagiat.

Vad händer om du fuskar eller plagierar?

Om du ertappas med att fuska eller plagiera får du inget betyg/bedömning på provet eller inlämningsuppgiften. Läraren kontaktar alltid rektor som kallar dig, och vårdnadshavare om du är omyndig, till samtal. Läraren avgör hur dina kunskaper ska utvärderas vid senare tillfälle.

Enligt Skollagen betraktas alla former av fusk som en allvarlig förseelse.

Upprepat fusk kan leda till avstängning enligt Skollagen kap 5, § 17.