Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan kan du lämna ett klagomål.
Information om hur du gör finner du här:

Klagomålshantering