Elevhälsan

Om elevhälsan på skolan

Elevhälsans skolkurator Christina Backenfall

Mig kan du tala med när det handlar om kurativa frågor. Jag arbetar både enskilt och i grupp. Naturligtvis har jag tystnadsplikt.

Besökstider:

Onsdagar 08.00-16.30 Fredagar 8.00-16.30 Går att nås på telefon övriga dagar. Vi ses!

Elevhälsans skolsköterska Anita Hjalmarsson

Skolhälsovårdens uppgift är att följa elevens hälsa. Som elev på Kunskapskällan kan du rådfråga skolsköterskan vid hälsoproblem. En del kan lösas direkt på mottagningen, men ibland behövs speciella undersökningar och då föreslår skolsköterskan lämplig sjukvårdsinstans och hjälper till med kontakter om så behövs. Alla elever i årkurs 1 kallas till hälsosamtal. Vikt/längd tas och en diskussion kring hälsa och eventuella sjukdomar förs. Skolan har även en skolläkare. Tider till skolläkaren fås efter överenskommelse med skolsköterskan. Skolhälsan har lagstadgad tystnadsplikt och får inte utan elevens medgivande föra vidare sådant som anförtrotts dem.

Öppettider:
Tisdag 08.30 – 16.00
Torsdagar ojämn vecka 08.30 – 16.00
Om det är förändringar så skriver jag ett meddelande och sätter på min dörr.