Värdeord

Våra värdeord

Entreprenörskap – för att du ska lära dig att ta vara på din kreativitet och få kunskap om hur du kan använda den, för att t. ex. starta och driva ett eget företag eller att genomföra projekt.

Internationellt fokus – för att du ska få en god bild av din bransch, både hemma och borta. Samarbete med andra människor och företag i andra länder berikar dig och ger dig ett vidare perspektiv och ett försprång i dina framtida utmaningar.

Miljö – för att vi alla behöver hjälpas åt på olika sätt för att skapa en hållbar utveckling för oss själva och de generationer som kommer efter oss.

Retorik – för att du med framgång ska kunna presentera dig själv och dina åsikter på ett övertygande sätt.

 

entreprenor     internationellt     miljo     retorik