Vision

Kunskapskällans vision

Empati och förståelse skall spira i den lilla skolans vänskapliga miljö, vilket inger självförtroende och framtidstro. Lärandet utgår ifrån individens behov, fokuserar på helheten och styrks av tryggheten i små grupper.

Verksamheten skall vara en brygga mellan framtidens nationella och internationella kunskapsbehov och bygdens traditionella företagande och praktiska arbete. För att erbjuda en utbildning mitt i verkligheten är skolan tekniskt och pedagogiskt uppdaterad.