Lärlingsutbildning

Som lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Efter färdiga studier är du attraktiv på arbetsmarknaden med goda möjligheter till ett fast jobb.
 
Du Som vill varva praktisk och teoretisk utbildning kan gå en lärlingsutbildning och läsa gymnasiegemensamma ämnen i skolans lokaler och programgemensamma ämnen på ett företag.

Lärlingsutbildning en variant inom ramen för yrkesprogrammen. Detta innebär att det är möjligt att utbilda sig genom så kallat arbetsplatsförlagt lärande, i kombination med studier inne på skolan. När du väljer lärlingsutbildning gör du minst halva utbildningstiden med praktiska studier på ett företag.

Lärlingsutbildning finns inom VVS och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet och betongindustrin. Företag vi nu samarbetar med är Kjellners rör AB och Strängbetong AB.

Som lärling på Strängbetong har du en studiebonus som över tre år ger ungefär 70 000 kr. Dessutom har du stora möjligheter att jobba extra på skolloven.

Dina studier på arbetsplatsen motsvarar minst 1250 poäng. De följer en studieplan som är anpassad till företagets verksamhet och matchar Skolverkets krav. Studieplanen görs upp i samråd mellan skolan och företaget och med ett utrymme för individuella val. Ansvaret mellan företag och skola regleras i ett avtal och ett kontrakt upprättas mellan elev, företag och skola.

De teoretiska studierna bedrivs i huvudsak i skolan. Att studera som gymnasial lärling kan, beroende på vilka tillval du gör, ge grundläggande behörighet för att studera på yrkeshögskolan eller läsa vidare på högskola. Efter avlagd studentexamen är du attraktiv på arbetsmarknaden och har stora möjligheter att få arbete på arbetsplatsen där du utbildat dig.

ll-07


Programansvarig

Rolf Aleryd
0513-173 22

rolf.aleryd@admin.herrljunga.se