Industritekniska

 
Vill du göra mycket praktiskt arbete i din gymnasieutbildning? Vill du ha chans att få göra utlandspraktik? Vill du kunna söka jobb direkt efter gymnasiet? Då är du välkommen till Industritekniska programmet i Herrljunga!

Industritekniska programmet i Herrljunga är ett mycket framgångrikt samarbete mellan IMI Hydronic Engineering AB, Blomdahls Mekaniska AB, Lesjöfors AB, Pipe-life AB och Kunskapskällan. samarbetet mellan skolan och företagen ger en mycket hög kvalitet på utbildningen.

På Kunskapskällan i Herrljunga läser eleverna gymnasiegemensamma ämnen och på IMI studerar eleverna programgemensamma ämnen. Den arbetsförlagda delen av utbildningen sker på alla ovannämnda företag.

Den mesta tiden kommer du att vara i Annelund, på IMI. Där kommer du bland annat lära dig att arbeta med CNC-teknik, göra ritningar i ett CAD-program på datorn och att arbeta med CAD/CAM. Arbetet på IMI innebär ofta att du låter en dator styra en maskin om hur ett visst arbete ska utföras. Förutom mycket praktik på IMI gör du också en del praktik på företagen Blomdahls mekaniska AB, Lesjöfors AB och Pipelife AB. Inför år tre gör du ett inriktningsval.

De dagar du inte är på något av företagen kommer du att läsa gymnasiegemensamma ämnen (till exempel svenska och samhällskunskap) på Kunskapskällan.

I årskurs tre finns möjlighet att göra utlandspraktik!

Truckutbildning som ger truckkort ingår i Industritekniska programmet!

En anställning inom ett industriföretag ger stora möjligheter både till interna utbildningar och karriär!

Möjlighet till jobb

De dagar du är på praktikplatserna följer du företagens arbetstider, vanligtvis mellan 7.00 och 16.00. Ibland kan du få erbjudande om att arbeta extra under en helg, och du har goda möjligheter att få sommarjobba på något av företagen.

Dessutom får du ett utbildningsbidrag, ca 70 000 kr över tre år, utöver det studiebidrag du får från CSN.

När det gäller framtiden står några saker klara:

  • Industritekniska programmet i Herrljunga har ett mycket gott rykte och det är välkänt att vår utbildning är modern med högsta kvalitet.
  • Du är efterfrågad på arbetsmarknaden.
  • Arbetsmarknaden ser ljus ut inom industrin med den utbildning som ges av Industritekniska programmet i Herrljunga.

Utmärkelser

Två bronsmedaljer i svarv-SM
En av de tre bästa teknikutbildningarna i västra Sverige 2007
Finalplats i SM i Ung Företagsamhet (UF)

Om IMI Hydronic Engineering

1897 startade August Hilmer Andersson ett företag i Ljung. Efter sammanslagning med ett annat företag 1977 bildades Tour & Andersson. Tour & Andersson drev ett industrigymnasium i många år innan Kunskapskällan byggdes 1999. Därefter har Tour & Andersson och Kunskapskällan samarbetat för att ge industrieleverna en bra utbildning. Alldeles nyligen har Tour & Andersson bytt namn till IMI Hydronic Engineering.

IMI Hydronic Engineering är världsledande inom manuella injusteringsventiler för vattenburna värme- och kylsystem.

l-ip02

Se en kort film om hur det ser ut hos oss.


Programansvarig

Sören Olsson eller Glenn Holmén
0513-542 23
soren.olsson@imi-hydronic.com
glenn.holmen@imi-hydronic.com

även Rolf Aleryd
0513- 173 22
rolf.aleryd@admin.herrljunga.se